Головна   Додати в закладки Дії при помилках і непередбачених ситуаціях | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info | It's easy with us.
 Пошук: 

 

 
Дії при помилках і непередбачених ситуаціях - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 12 Kb
Кількість завантажень:
1
Кількість переглядів:
727
Описання роботи: Реферат на тему Дії при помилках і непередбачених ситуаціях
Дивитись
Завантажити


Додаток 3. Дії при помилках і непередбачених ситуаціях

Д3.1. Проблеми при прив’язці програм до комп’ютера

На екран виводиться повідомлення **WR FAILURE

Можлива причина: ключовий диск захищений від запису, що не дозволяє зробити відмітку на цьому диску про прив’язку програми.

Дії користувача:

Витягніть диск з дисководу.

Зніміть заклейку з ключового диску (для 5.25 - дюймових дискет) або закрийте “віконце” захисту запису (для 3.5 - дюймових дискет).

Повторіть процес прив’язки.

Прив’язка не виконується.

Можлива причина: дисковод для дискет або BIOS в комп’ютері не зовсім стандартні, що не дає можливості виконати прив’язку.

Дії користувача:

Запускайте програму з ключового диску.

Можлива причина: на Вашому комп’ютері запущена програма кеш-диску (SmartDrive, HyperDisk, NСache і т. д.), яка оптимізує операції зчитування і/або запису з дискетами.

Дії користувача:

Відімкніть програму кешування дискет.

Можлива причина: Ви використовуєте комп’ютер з процесором 80486DX2 (DX3, DX4), і не відключили режим “Turbo”.

Дії користувача:

Відключіть на час прив’язки і запуску режим “Turbo”. Включайте цей режим після виходу в головне меню.

Д3.2. Проблеми при запуску і роботі програми

На екран виводиться повідомлення:

PROC FIXERR, MULTIPLE ERRORS CONTINUE ?

Можлива причина: в файлі CONFIG.SYS не встановлено або встановлено недостатнє значення параметра FILES.

Дії користувача:

Вставте в файл CONFIG.SYS рядок:

FILES=40

або виправте там значення цього параметра на 40 або більше.

Перевірте також вміст файлу AUTOEXEC.BAT. Якщо там є рядок

set clipper=F:число_файлів

Збільшіть число_файлів до 40 або більше. Після цьго перезавантажте комп’ютер.

На екран виводиться повідомлення:

OUT OF MEMORY або НЕМАЄ ПАМ’ЯТІ

Можлива причина: для роботи програми недостатньо оперативної пам’яті.

Дії користувача:

Відімкніть резидентно загружені програми або програми-оболонки (наприклад, Norton Commander і т. п.) і потім, якщо це необхідно, виконайте перезагрузку комп’ютера. При використанні MS DOS 6.0, QEMM/386, 386MAX та аналогічних програм на комп’ютерах з процесором 80386 або старше розумніше запустити засоби оптимізації використання оперативної памяті, які є в цих програмах (MemMaker в MS DOS 6.0, Optimize в QEMM/386 і т. д.).

На екран виводиться повідомлення:

DISK IS FULL

Можлива причина: переповнення жорсткого диску.

Дії користувача:

Уважно перегляньте всі інші каталоги на робочому жорсткому диску і по можливості звільніть дисковий простір. Для цього або знищіть непотрібні файли, або заархівуйте їх.

Після запуску програми не видно курсора:

Можлива причина: при запуску програми не заданий параметр настройки на монохромний адаптер монітора.

Дії користувача:

Вийдіть з програми і запустіть програму повторно з опцією “М”:

1SB M

При вводі даних не вводиться текст на українській (російській) мові або на екрані немає зображення українських (російських) букв.

Можлива причина: не українізована (не русифікована) клавіатура (дисплей).

Дії користувача:

Необхідно апаратно або програмно українізувати дисплей, або завантажити драйвери-українізатори для клавіатури. Можна використовувати такі драйвери, як KEYBCYR.COM, KEYRUS.COM, KEYUKR.COM та інші.

Д3.3. Системна помилка

На екран виводиться повідомлення:

СИСТЕМНА ПОМИЛКА !

і здійснюється аварійний вихід з програми.

Можливі причини: збої обладнання, псування інформації і т. д.

Дії користувача:

В таких випадках відомості про помилки виводяться в файл ERRLOG.LST в текучому каталозі. Там для кожної помилки розміщується запис, який включає дату і час виникнення помилки, номер командного рядка та повідомлення про помилку. Запишіть вміст файлу ERRLOG.LST, потім подзвоніть в фірму “1С”.

Д3.4. Проблеми при формуванні звітів або первинних документів

Виводиться повідомлення

ВІДСУТНІЙ ВИХІДНИЙ ФАЙЛ!

Можлива причина: в каталозі, з якого запущена програма, відсутній файл з формою звіту або первинного документу.

Дії користувача:

Запишіть ім’я файлу форми звіту або первинного докуменнту (воно приводиться в правій графі списку звітів або списку типових операцій). Вийдіть з програми і перевірте наявність вказаного файлу в каталозі, з якого запускали програму. Якщо файл там є, дивіться нижче наступну можливу причину. Якщо файла немає, це може пояснитися наступними причинами:

Ви випадково виправили ім’я файлу форми звіту або первинного документу в списку звітів, або в списку типових операцій. Пошукайте цей файл під якимось іншим ім’ям, якщо знайдете, скоректуйте графу з іменем файла в списку звітів, або в списку типових операцій;

Ви випадково знищили файл з формою звіту або первинного документу. Необхідно заново набрати (створити) втрачений файл.

Можлива причина: в файлі CONFIG.SYS не встановлено або встановлена недостатнє значення параметра FILES.

Дії користувача: такі ж як при появі повідомлення “PROC FIXERR, MULTIPLE ERRORS CONTINUE ?” (див. вище).

Звіт формується невірно

(в балансі актив не сходиться з пасивом, невірно заповняється та чи інша графа, графа не заповнюється взагалі і т. п.)

Можлива причина: невірні формули обчислень показників або полів звіту, або не дотримуються умови, які були передбачені при написанні форми звіту.

Дії користувача:

Подивіться форму звіту або первинног документу (див. п. 9.3 або 5.8). Знайдіть в формі те поле, яке друкується неправильно (поле містить макроім’я між квадратними дужками “[“ і “]”). Якщо це поле містить ім’я показника (яке починається з “П”, наприклад, [П101 ]), знайдіть формулу для обчислення цього показника. По опису макромови перевірте, що насправді обраховує дане макроім’я чи формула. Якщо це не те, що Вам потрібно, внесіть виправлення в форму звіту або первинного документу.

В балансі не виводиться розгорнуте сальдо.

Можлива причина: для формування розгорнутого сальдо необхідно або вести аналітичний облік по активно-пасивних рахунках, або вести окремі субрахунки по дебетових і кредитових оборотах таких рахунків. Якщо ці умови не виконані, то у програми не буде інформації для обчислення розгорнутого сальдо.

Дії користувача:

Або задайте по активно-пасивних рахунках ведення аналітичного обліку, або введіть для таких рахунків субрахунки для обліку дебетових і кредитових оборотів. Після цього виправте всі проводки по активно-пасивних рахунках (в першому випадку - щоб програма запам’ятовувала для кожної проводки, до якого об’єкту аналітичного обліку вона відноситься, в другому випадку - щоб в проводках був вказаний не основний рахунок, а субрахунок для дебетових та кредитових оборотів). Макроімена, які повинні використовуватися в звітах або формах первинних документів для посилань на розгорнуті сальдо, викладені в п. Д1.8.

При формуванні звіту або первинного документу виводиться повідомлення:

Невірна формула рядок ...

Можливі причини: при складанні формули допущена помилка, або невизначена константа в довіднику констант.

Дії користувача:

Подивіться форму документу або звіту (див. Додаток 1 або п. 5.8). Знайдіть в формі помилковий рядок (в вбудованому редакторі номер текучого рядка висвічується в правому верхньому куті екрана, наприклад < 28 >). Перевірте формули, які містяться в даному рядку. Зауважте, що в макроіменах можна використовувати тільки російські букви. При необхідності внесіть в форму документа або звіту відповідні виправлення.

При перегляді оборотно-сальдової відомості не виводяться пісумки.

Можлива причина: в парметрах програми задано вивід відомості без підсумків.

Дії користувача:

Зайдіть в режим “Встановлення параметрів” розділ “Сервіс” головного меню.

В групі “Формування звітів” заберіть “х” в пункті “Перегляд оборотки без підсумків”. Для цього встановіть курсор на символі “х” і натисніть клавішу Enter.

Д3.5. Проблеми з принтером

Сформований документ не вміщається на лист, друк з зсувом і т. д.

Можлива причина: невірно задані параметри довжини і ширини листа паперу.

Дії користувача:

Зайдіть в режим “Встановлення параметрів” розділ “Сервіс” головного меню.

В групі “Параметри друку” встановіть правильні значення числа символів в рядку, числа рядків на сторінці і, при необхідності переформатуйте документ.

Можлива причина: невірно задані коди настройки принтера.

Дії користувача:

Перевірте, чи відповідає вибраний рядок настройки типу Вашого притера. В сумнівних випадках звірте коди настройки з документацією принтера.

Виправте ініціалізуючу послідовність для принтера. Вставте туди команди для друку “ститснутим” шрифтом і по 8 рядків на дюйм (якщо таких команд там немає).

Повтороно роздрукуйте документ.

Можлива причина: збій в принтері.

Дії користувача:

Вимкніть принтер, а потім (зачекавши 15-20 сек.) знову ввімкніть і попробуйте знову.

Принтер не друкує.

Можливі причини:

принтер не ввімкнений;

принтер не знаходиться в стані готовності (“Ready”);

пошкоджений або невірно заданий порт принтера;

ненадійно з’єднаний кабель;

Дії користувача:

Пересвідчіться, що принтер ввімкнено і він виражає готовність приймати дані (горить лампочка “On line” або “Ready”);

Якщо принтер ввімкнений і готовий, перевірте чи може він друкувати з DOS’у. Для цього вийдіть з програми і попробуйте роздрукувати будь-який файл з DOS’у. Наприклад, Ви можете роздрукувати форму прихідного касового ордера:

copy BMPPORD.DKF prn

Якщо принтер все ж таки не друкує, перевірте, чи дійсно добре під’єднано кабель (спочатку вимкніть все обладнання), чи не “перегорів” порт принтера (це можуть показати програми типу Check-It, Ndiags і др.) і т. д.

Принтер не друкує на украйнській (російській) мові.

Можлива причина: принтер не українізовано (не русифіковано).

Дії користувача:

Вийдіть з програми і завантажте драйвери-українізатори або виконайте програми завантаження українського шрифта в принтер. Якщо у Вас немає програм для українізації Вашого принтера, - або замініть знакогенератор в принтері, або нагромаджуйте всі звіти, які формуються, в текстовому файлі і роздруковуйте їх з будь-якого текстового редактора, який дозволяє друкувати українські (російські) букви (наприклад, з Lexicon’у).

Можлива причина: в ініціалізуючій послідовності для принтера вказано команду обнулення принтера, що для багатьох матричних принтерів приводить до “втрати” завантаженого в принтер українського (російського) шрифту.

Дії користувача:

Перевірте, чи дійсно в ініціалізуючій послідовності для принтера вказана команда обнулення принтера, і якщо так, то знищіть її.

Можлива причина: в ініціалізуючій послідовності для принтера вказана команда переходу принтера в режим, в якому українські букви в альтернативному кодуванні ГОСТу друкуються невірно.

Дії користувача:

Виправте ініціалізуючу послідовність для принтера.

Принтер невірно друкує псевдографіку.

Можливі причини:

невірна таблиця знакогенератора у принтетра;

невірна програма українізації (русифікації) принтера.

Дії користувача:

Вийдіть з програми.

Вимкніть принтер, потім знову увімкніть.

Перевірте, як принтер друкує псевдографіку з DOS. Наприклад, роздрукуйте форму прихідного касового ордера:

copy BMPPORD.DKF prn

Якщо псевдографіка друкується невірно, або включіть в запиті “Параметри” режим “Без рамок”, або замініть таблицю знакогенератора чи програму українізації принтера, або нагромаджуйте всі звіти, які формуються, в текстовому файлі і роздруковуйте їх з будь-якого текстового редактора, який дозволяє друкувати українські (російські) букви (наприклад, з Lexicon’у).

 
 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Дії при помилках і непередбачених ситуаціях | Реферат

It's easy with us © 2019 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.
honda cbr 600 rr цена

магниты на заказ

интернет магазин заказать