Головна   Додати в закладки Облік дебіторської заборгованості | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - ceramicsink.info | Реферат банк.
 Пошук: 

 

 
Облік дебіторської заборгованості - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Фінанси
Розмір файла: 256 Kb
Кількість завантажень:
125
Кількість переглядів:
1670
Описання роботи: Реферат на тему Облік дебіторської заборгованості
Дивитись
Завантажити


b>2.1.1. Характеристика виробничої діяльності підприємства та техніко-економічних показників

Жовтоводське виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об’єднання (ЖВЖРЕО) відноситься до галузі житлово-комунального господарства. Житлово-комунальне господарство – це комплекс підприємств і організацій, що забезпечують комунально-побутові потреби населення, зокрема в галузі обслуговування житлового фонду.

Жовтоводське ВЖРЕО створено для здійснення діяльності по наданню послуг з метою задоволення населення в якісному утриманні житлового фонду, об’єктів благоустрою міста, які знаходяться на його балансі, інших комунальних послуг, при високій культурі обслуговування і соціально-економічних інтересів членів трудового колективу і інтересів власника житла та квартиронаймачів.

Основними напрямками діяльності підприємства є :

- експлуатація житлового фонду;

- виконання капітального та поточного ремонту житлового фонду ;

- утримання домоволодінь і прилеглих територій в належному стані;

- утримання та обслуговування ліфтового господарства житлового фонду в належному стані. Ремонт ліфтів та іншого промислового устаткування;

- експлуатація транспортних засобів і механізмів;

- технічне обслуговування та ремонт промислової та побутової техніки;

- надання інформаційних, виробничих, побутових та інших послуг в інтересах населення;

- розвиток власної наукової, учбової, експериментальної і виробничої бази;

- інноваційна діяльність і залучення іноземних інвестицій в регіон для створення високотехнологічних виробництв з дотримання діючого законодавства;

- здача в оренду будівель і приміщень юридичним і фізичним особам;

- виконання капітального та поточного ремонту об"єктів благоустрою міста (дороги, тротуари, малі форми та інші, які знаходяться на балансі підприємства);

- надання послуг санітарної очистки житлового фонду незалежно від відомчої належності, промислових підприємств та інших організацій, а також індивідуального сектора міста;

- виконання робіт по утриманню зелених насаджень міста ;

- виконання всіх видів послуг , які пов"язані з похованням померлих;

- розглядання скарг та пропозицій населення по запитанням обслуговування та благоустрою міста, а також при необхідності підготовка пропозицій для розглядання в виконкомі міської раді народних депутатів.

«Жовтоводське виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об’єднання» є комунальним підприємством, що знаходиться у власності Жовтоводської територіальної громади. Підприємство засноване 1.04.1993р. згідно рішення виконкому Жовтоводської міської ради від 28.02.1992р. №119. Зареєстроване виконкомом Жовтоводської міської ради від 13.05.1993р., реєстраційний номер 387. Підприємство утримує на своєму балансі споруди, та інше майно, що перебуває у власності Жовтоводської міської територіальної громади. Рішенням сесії Жовтоводської міської ради від 11.12.2002р. № 107-6(ХХIV) до підприємства приєднано комунальне підприємство «Жовтоводське виробниче об"єднання житлово-комунального господарства», яке було зареєстровано виконкомом Дніпропетровської обласної ради від 13.04.1990р., реєстраційний номер 514. (Додаток А)

Управління підприємством здійснює його директор.

Наймання директора здійснюється Органом управління майном шляхом укладення з ним контракту.

Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Органу управління майном.

Відповідно до посадової інструкції директор: керує усіма видами діяльності підприємства; організує роботу й ефективну взаємодію підрозділів підприємства; направляє їхню діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалювання виробництва з метою найбільш повного задоволення потреби народного господарства і населення у відповідних видах послуг.

Жовтоводське виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об"єднання має такі структурні підрозділи:

- житлово-ремонтно-експлуатаційні дільниці №1,2,3,4,5,6;

- аварійно-диспетчерська служба;

- дільниця по утриманню та експлуатації ліфтів;

- ремонтно-будівельна дільниця;

- дільниця освітлювальних мереж та підстанцій;

- дільниця транспортних засобів та механізмів;

- дільниця санітарної очистки;

- ритуальна служба;

- дільниця благоустрою;

- готель "Дружба";

- база відпочинку "Затишок".

Директору підприємства безпосередньо підпорядковуються: заступник директора; заступник директора по економіці; головний інженер; відділ кадрів; відділ матеріально-технічного забезпечення; секретар керівника.

В свою чергу заступник директора здійснює керівництво відділами та службами об"єднання: дільницею транспортних засобів та механізмів; дільницею санітарної очистки; ритуальною службою; дільницею благоустрою; готелем "Дружба"; базою відпочинку "Затишок".

Заступник директора по економіці здійснює керівництво службами об"єднання: планово-економічним відділом; інформаційно-обчислювальним відділом; бухгалтерією; юрисконсультом.

Головний інженер здійснює керівництво технічними службами об"єднання: житлово-ремонтно-експлуатаційні дільницями №1,2,3,4,5,6; аварійно-диспетчерською службою; дільницею по утриманню та експлуатації ліфтів; ремонтно-будівельною дільницею; головним енергетиком, який здійснює керівництво дільницею освітлювальних мереж та підстанцій.

Нагляднішеорганізаційну структуру Жовтоводського виробничого житлово-ремонтно-експлуатаційного об’єднання можна простежити за допомогою схеми приведеної у додатку Б.

Для характеристики економічного стану та ефективності роботи підприємства використовуються техніко-економічні показники, основні з яких приведені в додатку В.

Отже, здійснивши деякі розрахунки техніко-економічних показників за 5 років (2002-2006 рр.) можна зробити наступні висновки.

За проаналізований період часу спостерігається зростання виручки від реалізації послуг. Так у 2006р. дохід становить 7219,5тис. грн., що на 4522,0 тис. грн. більше порівняно з 2002р. Це пов’язано зі збільшенням об’ємів реалізації послуг, яке викликано зростанням попиту на дані послуги.

Також відбувається зростання валового прибутку підприємства за період 2002-2005рр., а у 2006р. даний показник зменшився на 658,1 тис.грн. у порівнянні з 2005р і склав 922,2 тис.грн

Жовтоводське ВЖРЕО зазнавало збитків на протязі аналізуючого періоду. У 2006р. розмірі збитків становив 394,8тис.грн. Дане явище пояснюється наступним: прибуток підприємства розраховується шляхом віднімання від чистого доходу собівартості реалізованої послуги та інших операційних витрат. У 2006р. чистий дохід склав 7219,5тис.грн., він не покрив інші операційні витрати, які склали 1011,7тис.грн. Аналогічна ситуація спостерігається у 2002-2004рр.

З кожним роком, на протязі 2002-2006рр. спостерігається зростання собівартості наданих послуг. У 2006р. воно становило 6297,3 тис. грн., що на 4120,9 тис. грн. більше в порівнянні з 2002 роком. Це пов’язано з рівнем інфляції в країні, у зв’язку з чим відбувається збільшення цін на ресурси. Також зростання собівартості наданих послуг пов’язано зі збільшенням об’ємів реалізації послуг.

Середньооблікова чисельність основного виробничого персоналу на підприємстві за 5 років збільшилась. Так у 2006р. цей показник становив 501 чоловік, що на 127 більше ніж у 2002р. Це пов’язано зі збільшенням робочих місць.

Фонд оплати праці з кожним роком збільшується. Це пов"язано, в першу чергу, з тим що відбувається збільшення заробітної плати (впливає на це рівень інфляції в країні, у зв"язку з чим відбувається індексація заробітної плати). Адже на сьогоднішній день середньомісячна заробітна плата на Жовтоводському ВЖРЕО складає 606 грн., що на 321 гри. більше, ніж у 2002р.

Проаналізуємо наступний техніко-економічний показник – середньорічний залишок оборотних засобів. На протязі аналізуємого періоду даний показник змінювався то у менший то у більший бік. Найбільшого значення даний показник досяг у 2003 році – 5155,6 тис.грн., що на 342,6 тис.грн. більше ніж у 2002 році та на 313,2 тис.грн. більше ніж у 2006 році.

Одним із показників, який характеризує ефективність використання оборотних засобів є коефіцієнт оборотності. Зокрема у 2002 році цей показник становив 0,56 рази, у 2003 році – 0,84 рази, у 2004 році - 1,13 рази, у 2005році – 1,44 рази та у 2006 році – 1,49 рази. Тобто з кожним роком помітно відбувається збільшення кількості оборотів оборотних засобів. А, як відомо, чим більше обертів здійснюють оборотні засоби за певний проміжок часу (в даному випадку за рік), тим краще (ефективніше) вони використовуються на підприємстві.

З іншого боку, коефіцієнт завантаження оборотних засобів, який характеризує участь оборотних засобів у кожній гривні реалізованої наукової продукції на протязі досліджуваного періоду має тенденцію до зниження. Що є досить добре, адже чим менше оборотних засобів приходиться на 1 гривню виручки, тим краще вони використовуються. Зокрема у 2006 році коефіцієнт завантаження становив 0,67, що на 1,12 (або 62,57) менше, ніж у 2002 році.

Рентабельність оборотних засобів характеризує ефективність їх використання. Даний показник мав позитивне значення лише у 2005р. і становив 6,23%.

Проаналізуємо наступний техніко-економічний показник - середньорічна залишкова вартість основних засобів Жовтоводського ВЖРЕО у 2006 році збільшився у порівнянні з минулими роками. Так у 2002році цей показник становив 213256,45 тис.грн., що на 16893,5 тис.грн. менше ніж у 2006 році. Збільшення середньорічної залишкової вартості основних засобів пов’язано зі введенням в експлуатацію нових ОВФ.

Коефіцієнт зносу основних засобів показує рівень їх зносу. За аналізуючий період 2002-2006рр. спостерігається тенденція до збільшення даного показника. Так у 2006р. коефіцієнт зносу ОЗ склав 61,10%, що на 14,34% більше ніж у 2002р.

Коефіцієнт придатності відображає ту частину основних засобів, котра придатна до експлуатації. За аналізуючий період 2002-2006рр. спостерігається тенденція до зменшення даного показника. Так у 2006р. коефіцієнт придатності ОЗ склав 38,90%, що на 14,34% менше ніж у 2002р.

Рентабельність основних засобів характеризує ефективність їх використання. Даний показник мав позитивне значення лише у 2005р. і становив 0,14%.

Фондовіддача, яка показує суму виготовленої продукції, що приходиться на 1 грн. основних фондів, повинна мати тенденцію до збільшення. Найбільшого значення даний показник досяг у 2005р. - 0,032 грн/грн, що на 0,001 більше ніж у 2006 році.

Зокрема фондомісткість, яка дає можливість визначити скільки гривень основних засобів приходиться на 1 гривню виготовленої продукції, повинна мати тенденцію до зменшення. У нашому випадку дана тенденція спостерігається від 2002 до 2005рр. У 2006 році даний показник збільшується на 0,44 грн./грн. в порівнянні з 2005 роком.

У свою чергу, фондоозброєність, яка показує скільки гривень основних засобів приходиться на одного працівника, повинна мати тенденцію до збільшення. У даному випадку негативна тенденція до зменшення склалася у період з 2002 до 2005рр., але у 2006 році відбулося збільшення показника фондоозброєності Жовтоводського ВЖРЕО на 50,25грн/чол.,в порівнянні з 2005р.

Показник рентабельності підприємства має позитивне значення і коливається в межах одного відсотка.

Отже, після всього вище викладеного можна зробити висновок, що Жовтоводському ВЖРЕО вдалося вийти з кризи 2002-2004 рр. лише на один рік – 2005 та отримати прибуток, а потім знову у 2006 році підприємство зазнає збитків. Свідченням того, є те, що лише у 2005 році позитивної, за досліджуваний період часу, величини сягнула рентабельність продаж, яка дорівнювала 4,34%, тоді як у 2002 році даний показник становив -16,1%, а у 2006 році - -5,47%. Це говорить про те, що підприємство проводить не ефективну виробничу політику, а також не вірну політику ціноутворення. Також Жовтоводському ВЖРЕО необхідно звернути увагу на ефективність використання основних засобів.

2.1.2. Склад бухгалтерської служби підприємства та охорона праці на підприємстві

Бухгалтерія В ЖРЕО відділ є самостійним структурним відділом управління об"єднання і підпорядковується директору об"єднання.

В своїй діяльності відділ керується чинним законодавством, інструкціями, нормативно-правовими актами органів державної влади і місцевого самоврядування, керівними матеріалами фінансових, контрольно-ревізійних та податкових органів з організації бухгалтерського обліку та складання звітності, а також іншими документами, які регулюють господарсько-фінансову діяльність об"єднання. Постановами і роз"ясненнями з питань праці і заробітної плати, затвердженими нормативами по окремим статтям доходів та витрат, Положенням про ВЖРЕО, наказами і розпорядженнями по ВЖРЕО, Положенням про відділ. (Додаток Д)

Структура, штати і чисельність бухгалтерії затверджуються директором об"єднання відповідно типових структур та нормативної чисельності.

Організаційна структура бухгалтерії Жовтоводського виробничого житлово-ремонтно-експлуатаційного об’єднання приведена у додатку Е.

Бухгалтерію очолює головний бухгалтер, якого призначають та звільняють від займаної посади наказом директора по об"єднанню.

Головний бухгалтер виконує такі функції і задачі:

- здійснює керівництво роботою з питань економічного планування в об"єднанні по

удосконаленню організації праці, управлінню виробництвом, бухгалтерського обліку та звітності;

- забезпечує раціональну систему документообігу, застосовує прогресивні форми і методи ведення бухгалтерського обліку, що дозволяють здійснювати строгий контроль за раціональним і ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

- забезпечує повний облік грошових засобів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, зв"язаних з їхнім рухом;

- забезпечує точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства відповідно до встановлених правил;

- забезпечує правильне нарахування і своєчасне перерахування обов"язкових платежів та податків;

- забезпечує перевірку організації бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві, своєчасний інструктаж працівників з питань бух.обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;

- забезпечує складання бухгалтерської звітності на основі даних бухгалтерського обліку, первинних документів, представлення її у встановленому порядку і терміни відповідним органам;

- забезпечує здійснення (разом з іншими службами) економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат;

- забезпечує активну участь працівників бухгалтерського обліку у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання державної дисципліни;

- забезпечує своєчасне проведення разом з іншими службами і підрозділами перевірок і документальних ревізій;

- забезпечує зберігання бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх у встановленому порядку до архіву;

- контролює дотримання встановлених правил оформлення приймання і відпустки товарно-матеріальних цінностей;

- контролює правильність витрат ТМЦ, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;

- контролює дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій коштів, ТМЦ основних фондів, розрахунків і платіжних зобов"язань;

- забезпечує стягнення у встановлений термін дебіторської і погашенням кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;

- забезпечує законність списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;

- забезпечує підготовку заходів, що попереджають утворення нестач та незаконну витрату коштів і ТМЦ, порушення фінансового і господарського законодавства. У випадку виявлення незаконних дій посадових осіб (приписки, використання засобів не по призначенню та інші зловживання і порушення ) головний бухгалтер докладає про це директору об"єднання для вживання заходів;

- організовує та здійснює контроль за роботою тендерного комітету;

- дотримується зобов"язання по охороні праці, передбачені колективним договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- встановлює службові обов"язки для підпорядкованих йому працівників та вживає заходів для забезпечення їх виконання;

- проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні.

Головний бухгалтер здійснює керівництво бухгалтерією, до складу якої також входять заступник головного бухгалтера, 4 бухгалтера І категорії, 2 бухгалтера ІІ категорії і касир.

Кожен з працівників бухгалтерської служби підприємства виконує свою частку бухгалтерської роботи, що в сумі складає весь бухгалтерський облік Жовтоводського ВЖРЕО.

Так, один з бухгалтерів І категорії веде облік матеріалів та МШП, другий веде облік касових операцій та частину розрахунків з дебіторами (з питань вивозу сміття та оренди нежитлових приміщень), третій бухгалтер І категорії веде облік банківських операцій та розрахунки з дебіторами та кредиторами, четвертий бухгалтер І категорії веде розрахунки по заробітній платі спільно з одним із бухгалтерів ІІ категорії. Інший бухгалтер ІІ категорії веде розрахунки по податкам та облік основних засобів.

Завдання та обов’язки працівників викладені в їх посадових інструкціях. Посадова інструкція заступника головного бухгалтера приведена в додатку Ж та посадова інструкція бухгалтера матеріального обліку в додатку З.

Взаємовідносини головної бухгалтерії з іншими підрозділами підприємства.

1. З відділами головного механіка і головного енергетика.

Головна бухгалтерія отримує: повідомлення про виконання заказів; затверджені у встановленому порядку акти на списання обладнання та енергообладняння з балансу.

2. З основними участками підприємства. Головна бухгалтерія отримує:

- інформацію про матеріали, топливо, які використовуються під час виконання робіт, з указівкою виду виконаних робіт (лімітно-заборні карти, вимоги);

- інформацію про списання ОЗ (акти з указівкою причин або акти експертного обстеження);

- інформацію про внутрішнє переміщення матеріалів (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів, з центрального складу на ділянку або з ділянки на ділянку);

- інформацію про відпрацьований робочий час на визначених видах робіт.

3. З планово-економічним відділом.

Головна бухгалтерія отримує: розрахункові калькуляції окремих видів робіт. У свою чергу планово-економічному відділу головна бухгалтерія надає: інформацію про фактичні затрати всього підприємства в розрізі ділянок і в розрізі видів виконаних робіт кожною ділянкою, а також всю інформацію для виконання звітності.

4. З виробничо-технічним відділом.

Головна бухгалтерія отримує: кошториси й акти виконаних робіт.

Отже, бухгалтерія в ЖРЕО відділ є самостійним структурним відділом управління об"єднання і підпорядковується директору об"єднання.

В своїй діяльності відділ керується чинним законодавством, інструкціями, нормативно-правовими актами органів державної влади і місцевого самоврядування, керівними матеріалами фінансових, контрольно-ревізійних та податкових органів з організації бухгалтерського обліку та складання звітності, а також іншими документами, які регулюють господарсько-фінансову діяльність об"єднання.

Структура, штати і чисельність бухгалтерії затверджуються директором об"єднання відповідно типових структур та нормативної чисельності.

Бухгалтерію очолює головний бухгалтер, якого призначають та звільняють від займаної посади наказом директора по об"єднанню, який виконує функції та задачі, які розглядалися вище. Завдання та обов’язки працівників викладені в їх посадових інструкціях

Стосовно організації охорони праці на ЖВ ЖРЕО слід зазначити, що у відповідності до ст. 23 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створено службу охорони праці, яка слідкує за виконанням вимог вищезазначеного закону та інших нормативно-правових документів, що стосуються питання охорони праці.

Під час прийому на роботу кожен новий працівник проходить інструктаж по техніці безпеки та цивільній обороні, а також підписує трудовий договір, при укладенні якого «громадянин має бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров"я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до законодавства і колективного договору» (згідно до ст. 6 Закону України «Про охорону праці»).

Служба охорони праці Жовтоводського ВЖРЕО слідкує за тим, що кожен працівник повинен знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, проходити у встанов­леному порядку попередні та періодичні медичні огляди.

2.2. Облік розрахунків з покупцями та замовниками

В процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами, бюджетом, податковими органами. Відвантажуючи виготовлену продукцію, воно, як правило, не отримує оплату одразу, тобто, відбувається кредитування покупця. Тому протягом періоду від моменту відвантаження до моменту надходження платежу засоби підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послух і оцінюється за первинною вартістю. У разі відстрочення платежу з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів (їх еквівалентів), що підлягають отриманню за товари, така різниця визначається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) в період її нарахування.

У балансі поточна дебіторська заборгованість поділяється на заборгованість покупців і замовників та іншу поточну дебіторську заборгованість.

Покупці – це фізичні або юридичні особи, які купують товари (роботи, послуги).

Замовники – це учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється конкретна продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасником договору.

Порядок і форми розрахунків між постачальником і покупцем визначаються у господарських договорах. Бухгалтер повинен звернути увагу на відповідальність істотних умов договору вимогам чинного законодавства.

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин з покупцями і замовниками слугують первинні документи з обліку розрахунків. Перелік первинних документів з обліку розрахунків наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Первинні документи з обліку розрахунків

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Розрахунки з іноземними покупцями

Виникнення заборгованості

• накладні;

• рахунки-фактури;

• рахунки;

• акт прийнятих робіт, послуг;

• податкові накладні;

• товарно-транспортні накладні  

• комерційні документи (рахунки-фактури);

• транспортні накладні (СМR - залізнична транспортна накладна, авіа накладна, коносамент, товарно-транспортна накладна, пакувальні листи);

• платіжні документа на перерахування сум митних платежів та інших податків на рахунки митних установ;

• розрахунки бухгалтери про наявність курсових різниць

Погашення заборгованості

Виписки банку, прибутковий касовий ордер, векселі

Виписки банку, векселі

На сьогодні в Україні розповсюджений такий вид розрахунків, як бартерні операції. Товарообмінна (бартерна) операція – це господарська операція суб’єкта підприємницької діяльності, яка передбачає розрахунок за продану продукцію (роботи, послуги) в іншій, ніж грошовій, формі, включаючи різні види погашення взаємозаборгованості між сторонами господарської операції без проведення грошових розрахунків. Тобто розрахунок між суб’єктами товарообмінної операції передбачає еквівалентний за вартістю обмін одних товарів, робіт, послуг на інші.

При здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій сторони укладають договори, в них визначають строки взаємних поставок товарів, обов"язки сторін з виконання умов договору та відповідальність сторін у випадку порушення прийнятих зобов"язань.

При відвантаженні товару (виконанні робіт, наданні послуг) за бартерним обміном в обов"язковому порядку складаються рахунки-фактури, накладні, акти тощо, в яких зазначається окремим рядком сума податку на додану вартість, дата складання, найменування і адреса постачальника та покупця.

На ЖВЖРЕО бартерні операції не проводяться і не мають місце в господарській діяльності.

Дебіторська заборгованість як складова елементу фінансової звітності активу має визнаватися і відображатися у звітності в сумі, яка визначається з урахуванням оцінки дебіторської заборгованості в поточному обліку.

Для обліку дебіторської заборгованості покупців і замовників використовується рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»(Додаток К). З додатку К видно що на ЖВРЕО за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» існує розріз на рахунок 36.1 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» та рахунок 36.2 «Розрахунки з іноземними покупцями». На субрахунку 36.2 «Розрахунки з іноземними покупцями» облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором. Дохід відображається на рахунку 70 «Дохід від реалізації товарів, робіт, послух» (додаток Л), податок на рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами» (додаток М)

Перелік основних покупців наведено в додатку Н,П,Р.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками повинен забезпечити отримання даних про заборгованість, строк сплати за якою ще не настав, а також заборгованість, несплачену в строк.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем і замовником, за кожним пред’явленим до сплати рахунком, за кожною операцією. З цією метою підприємство може вести картки аналітичного обліку на кожного дебітора або накопичувальну відомість довільної форми.

При складанні управлінської звітності слід враховувати, що на будь-якій стадії процесів продажу та придбання неминучі різні відхилення від виконання умов договорів, для вчасно виявлення яких необхідний оперативний контроль та своєчасна поінформованість управлінського персоналу про причини таких відхилень.

Поточна дебіторська заборгованість покупців та замовників за наданими їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселями) відображається в статті балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (рядки 160-162 активу балансу). До підсумку балансу включається чиста реалізаційна вартість. Зміни в розмірах дебіторської заборгованості відображаються у Звіті про рух грошових коштів підприємства.

Підприємство надало комунальні послуги підприємству ЖУС з електроенергії підтвердженням цього є документи: договір (Додаток С), рахунок-фактура (Додаток Т), податкова накладна (Додаток У), акт здачі прийняття робіт (Додаток Ф). Відобразимо в бухгалтерському обліку розрахунки з замовником наступними бухгалтерськими проведеннями, які відображаються в табл. 2.

Таблиця 2.2

Облік розрахунків з покупцями та замовниками

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, додаток

Дебет

Кредит

1

Повернено покупцю:

– надлишково отриману продукцію

36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

30 «Каса»

 

– надлишково перераховані кошти

31 «Рахунки в банках»

 

2

Одержано вексель від покупців

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість», 34 «Короткострокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з

покупцями і

замовниками»

 

3

Відновлено суму заборгованості покупця, яка раніше була визнана безнадійною, у результаті зміни його фінансового стану

36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

716 «Відшкодування раніше списаних активів»

 

071 «Списана дебіторська заборгованість»

 

4

Відображено доход від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

70 «Доход від реалізації»

75,52 Додаток Т Рахунок-Фактура

5

Нараховуємо НДС

70 «Доходи від реалізації»

64 «Розрахунки за податками та платежами»

9,25 Додаток У Податкова Накладна

6

Відображено доход від реалізації оборотних активів

36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

712 «Доход від реалізації інших оборотних активів»

 

7

Відображено курсову різницю в результаті перерахунку дебіторської заборгованості на дату отримання коштів

36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

714 «Доход від оперативної

курсової різниці»

 

8

Погашено покупцем заборгованість за товари

30 «Каса», 31«Рахунки в банках»

36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

 

9

Відображено суми отриманих авансів, зараховані при пред’явленні покупцям (замовникам) рахунків за поставку готової продукції

681 «Розрахунки за авансами одержаними»

36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

 

10

Списано безнадійну дебіторську заборгованість, визнану безнадійною:

– у частині резерву

38 «Резерв сумнівних боргів»

36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

 
 

– у сумі, що перевищує резерв

944 «Сумнівні та безнадійні борги»

 

– одночасно відображено суму списаної заборгованості на позабалансовому рахунку

071 «Списана дебіторська заборгованість»

В цьому питанні було розглянуто порядок і форми розрахунків між постачальником і покупцем, перелік первинних документів, а також бухгалтерські проведення.

2.3. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості

2.3.1. Облік розрахунків за авансами виданим

У ряді випадків підприємства під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт (послуг), а також при оплаті продукції і робіт, прийнятих від замовників за частковою готовністю, можуть видавати аванси.

Аванс є грошовою сумою або іншою майновою цінністю, яка передається в рахунок виконання договірного зобов’язання. Це повний або частковий платіж. Здійснюючи авансовий платіж, покупець фінансує продаж за деякий час до надходження товару.

Для обліку розрахунків за виданими авансами під поставку матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг), а також з оплати продукції та робіт, прийнятих замовником за частковою готовністю, передбачено рахунок 371 «Розрахунки за авансами виданими».

Авансові платежі постачальникам та іншим підприємствам оформлюють платіжними дорученнями, в яких міститься посилання на укладений договір. Підтвердженням проведених платежів є виписка банку. Зарахування оформлюється розрахунком (довідкою) бухгалтерії

Аналітичний облік за рахунком 371 «Розрахунки за авансами виданими» ведеться в розрізі окремих одержувачів грошових коштів у вигляді авансових платежів (за кожним дебітором).

Загальний порядок обліку розрахунків за авансами виданими наведено на рис. 2.1

Підприємство

 

Договірні відносини

 

Постачальник

   

Форма розрахунків

 
 

 
     
   

Аванс

Д-т рах. 371  

Платіжне

доручення,

виписка банку

     
       
     

Оприбуткування ТМЦ

К-т рах.631  

 

Регістри обліку

   
   

Синтетичні

Аналітичні

     

Взаємозалік заборгованості

Д-т рах.631 К-т рах.371

 

Розрахунок

бухгалтерії

Головна книга

 
 
       

Фінансова звітність

 

_

. . _

Рис. 2.1 Загальна схема обліку розрахунків за авансами виданими

Операцій за авансами виданими не відображені у зв’язку з відсутністю підтверджуючих документів.

Можна зробити висновок, що аванс є грошовою сумою або іншою майновою цінністю, яка передається в рахунок виконання договірного зобов’язання. На рахунку 371 «Розрахунки за авансами виданими» ведеться облік розрахунків за виданими авансами під поставку матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг), а також з оплати продукції та робіт, прийнятих замовником за частковою готовністю. А також було розглянуто загальну схему обліку розрахунків за авансами виданими.

2.3.2. Облік розрахунків з підзвітними особами

У процесі господарської діяльності у підприємства виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами.

Підзвітні особи – це працівники даного підприємства, які отримали грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом (розпорядженням) керівника підприємства.

На підприємстві повинен бути складений і затверджений наказом керівника список осіб, які мають право одержувати гроші в підзвіт на господарські потреби.

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Суму авансу на відрядження, що видається в підзвіт, визначають на підставі попереднього розрахунку. При цьому аванс на закордонне відрядження повинен видаватися у валюті тієї країни, до якої працівник відряджається, або у вільноконвертованій валюті в розмірах, зумовлених реальними потребами в країні перебування з дотриманням вимог НБУ щодо вивезення іноземної валюти за кордон.

Направлення працівників підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства з оформленням наказу, в якому зазначається: пункт призначення, назва підприємства або організації, куди відряджається працівник, термін й мета відрядження.

Наказ про направлення працівника у відрядження є підставою для видачі йому посвідчення про відрядження.

Посвідчення про відрядження – документ, який видається працівнику підприємства на підставі наказу (розпорядження) керівника для виконання службового доручення поза постійним місцем роботи.

На підприємстві необхідно вести спеціальні журнали обліку працівників, які вибувають у відрядження, і працівників, прибувають з відрядження.

Працівники, які одержали готівку в підзвіт, зобов"язані подати до бухгалтерії підприємства авансовий звіт про витрачені суми, до якого повинні бути додані всі виправдовуючи документи.

Авансовий звіт – документ типової форми, що подається підзвітними особами, в якому зазначаються отримані в підзвіт суми, фактично здійснені витрати, залишок підзвітних сум, або їх перевитрачання.

Обов"язковим реквізитом авансового звіту є резолюція керівника підприємства або уповноваженої ним особи про затвердження вказаної суми витрат і його підпис.

Бухгалтер опрацьовує авансовий звіт, проставляючи на документах і на звіті кореспондуючі рахунки, які відповідають призначенню авансу.

Після складання авансового звіту визначається різниця між сумою отриманого авансу та фактичними витратами. Якщо працівник здійснив перевитрату авансової суми, то кошти повинні бути відшкодовані йому з каси підприємства без його заяви. Винятки складають випадки, коли перевитрати були здійснені на цілі, не передбачені наказом. У такому випадку можливі наступні варіанти:

· суму перевитрат відшкодовують за рішенням керівника з наступним приєднанням цієї суми до сукупного оподатковуваного доходу працівника;

· суму перевитрат за авансовим звітом не відшкодовують і на авансовому звіті пишуть тільки суму, затверджену керівником.

Видані під звіт суми повинні витрачатися тільки за призначенням. Передача їх однією особою іншій забороняється. Видача готівки під звіт проводиться за умови повного від звітування конкретної підзвітної особи за раніше виданий їй аванс. Залишок коштів понад суму, використану згідно з авансовим звітом, підлягає поверненню працівником до каси підприємства в наступні строки:

- за відрядженнями – протягом трьох днів після повернення з відрядження (при закордонних відрядженнях у випадку застосування корпоративних пластикових карток міжнародних платіжних систем – не пізніше 10, а з дозволу керівника (за наявності поважних причин) – 20 робочих днів);

- на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, – протягом 10 робочих днів з дня видачі готівки під звіт;

- на всі інші виробничі (господарські) потреби – наступного робочого дня після видачі готівки під звіт.

Якщо підзвітна особа не надала звіт та необхідні виправдовуючи документи у встановлені строки або не повернула в касу залишки невикористаних сум авансів, бухгалтерія має право утримати таку заборгованість із нарахованої заробітної плати в порядку, встановленому чинним законодавством. До того ж, без подачі та підтвердження авансового звіту за попереднє відрядження, працівник не може отримати гроші з каси підприємства за наступне.

Видача грошей працівнику на відрядження або на господарські потреби проводиться в касі підприємства згідно з видатковим касовим ордером, а повернення невикористаних коштів працівником оформляється прибутковим касовим ордером.

Надходження ж товарно-матеріальних цінностей від підзвітної особи, тобто їх оприбуткування, підтверджує прибуткова накладна. В прибутковій накладній зазначається синтетичний рахунок на якому обліковується даний вид ТМЦ їх найменування, одиниця виміру, кількість отриманих цінностей ,їх ціна та загальна сума; а також зазначається, куди були вони оприбутковані.

Аналіз рахунку 3721 «Розрахунки з підзвітними особами» наведено в Додатку Н,П,Р

Дебіторська заборгованість підзвітних осіб нараховується за фактом отримання даними особами авансових підзвітних сум і погашається при повному розрахунку за даними сумами.

Фактично здійснені та документально підтверджені витрати підзвітної особи, пов"язані з виробничою діяльністю, списуються на собівартість продукції, на придбання ТМЦ включаються в суму фактичних витрат на придбання даних цінностей.

Підприємством видано гроші підзвітній особі на придбання марок та конвертів підтвердженням цього є Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт (Додаток Х) та чеки (Додаток Ц)

Облік розрахунків з підзвітними особами наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2 3.

Господарські операції за розрахунками з підзвітними особами,

які мають місце на ЖВЖРЕО

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн. (з посиланням на додаток)

Дебет

Кредит

1.

Відображено суму авансу, виданого працівнику на відрядження або на господарські потреби

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

30 “Каса”

26,20 Додаток Х Рахунок-Фактура

2.

Списано з картрахунку проведені оплати підзвітною особою, якій видано корпоративну картку

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

313 “Інші розрахунки в банку в національній валюті”

 

3.

Списано витрати в межах норм, оплачені з підзвітних сум і затверджені керівником, на відповідні рахунки витрат

23 “Виробництво”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

91 “Загально виробничі витрати”

 

92 “Адміністративні витрати”

26,20

93 “Витрати на збут”

 

4.

Використано підзвітні суми для придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів

10 “Основні засоби”, 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

5.

Придбано підзвітною особою виробничі запаси, МШП, товари

20 “Виробничі запаси”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

22 “МШП”

26,20

28 “Товари”

 

6.

Відображено податковий кредит з ПДВ за придбаними ТМЦ

64 “Розрахунки за податками й платежами”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

26,20 Додаток Ц Податкова накладна

7.

Утримано із заробітної плати працівника підзвітні суми

66 “Розрахунки з оплати праці”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

8.

Відображено суми витрат, понесені підзвітною особою понад встановлені норми (на відшкодування цієї суми є згода керівника)

949 “Інші витрати операційної діяльності”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

9.

Повернуто в касу залишки невикористаних підзвітних сум

30 “Каса”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

Отже, у процесі господарської діяльності у підприємства виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати та службові відрядження, виникають розрахункові відносини з підзвітними особами.

Підзвітні особи – це працівники даного підприємства, які отримали грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом (розпорядженням) керівника підприємства.

Направлення працівників підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства з оформленням наказу. На підприємстві необхідно вести спеціальні журнали обліку працівників, які вибувають у відрядження, і працівників, прибувають з відрядження. Видані під звіт суми повинні витрачатися тільки за призначенням. Видача грошей працівнику на відрядження або на господарські потреби проводиться в касі підприємства згідно з видатковим касовим ордером, а повернення невикористаних коштів працівником оформляється прибутковим касовим ордером.

А також було сформульовано основні бухгалтерські проводки.

2.3.3. Облік розрахунків з іншими дебіторами.

Заборгованість, яка відображається на цьому рахунку, включає в себе різні за своїм економічним змістом розрахунки з юридичними та фізичними особами. До категорії дебіторів, які відносяться до інших відносяться: розрахунки з дебіторами по різним наданим послугам, розрахунки по ритуальним послугам, розрахунки по вивозу сміття, розрахунки з дебіторами з оренди приміщення, розрахунки з дебіторами по комунальним послугам, розрахунки з дебіторами по експлуатаційним послугам.

Аналітичний облік на рахунку 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” ведеться за кожним дебітором, видами заборгованості, термінами її виникнення та погашення.

Заборгованість, що відображається на ць .....

Страницы: 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Облік дебіторської заборгованості | Реферат

РефератБанк © 2019 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.